ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ANMAR

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας είναι σημαντική για εμάς. Είναι πολιτική της AN MAR FILM LAB να σέβεται το απόρρητό σας και να συμμορφώνεται με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο και κανονισμό σχετικά με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε για εσάς στον ιστότοπό μας, https://www.anmar.gr, και σε άλλους ιστότοπους που κατέχουμε και διαχειριζόμαστε.

Η συγκεκριμένη πολιτική διαχείρισης ισχύει από τις 5 Ιουλίου 2022 και ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 5 Ιουλίου 2022.

Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τόσο πληροφορίες που εν γνώσει σας και ενεργά μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε ή συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειές μας, όσο και οποιεσδήποτε πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα από τις συσκευές σας κατά τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσίων μας.

Δεδομένα Καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν αυτόματα τα τυπικά δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο/φυλλομετρητή. Μπορεί να περιλαμβάνει τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) της συσκευής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που περάσατε σε κάθε σελίδα, άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή σας και τεχνικές λεπτομέρειες που συμβαίνουν σε συνδυασμό με τυχόν σφάλματα που μπορεί να συναντήσετε.

Λάβετε υπόψη ότι παρόλο που αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην ταυτοποιούνται από μόνες τους, ενδέχεται να είναι δυνατός ο συνδυασμός τους με άλλα δεδομένα για την προσωπική ταυτοποίηση μεμονωμένων προσώπων.

 Προσωπικά Στοιχεία

Υπάρχει πιθανότητα να σας ζητήσουμε προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα από τα ακόλουθα:

Όνομα

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email)

Νόμιμοι Λόγοι για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο όταν συντρέχεις νόμιμος λόγος. Σε μια τέτοια περίπτωση, συλλέγουμε μόνο προσωπικές πληροφορίες που είναι εύλογα απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Συλλογή και Χρήση των Πληροφοριών

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς όταν πράττετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω στον ιστότοπό μας:

Χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή ή ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό μας

Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή με οποιαδήποτε παρόμοια τεχνολογία

Όταν μας αναφέρετε (mention) στα social media.

Ενδέχεται να συλλέξουμε, διατηρήσουμε, χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς και οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς:

Επικοινωνία μαζί σας.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να συνδυάσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς με γενικές πληροφορίες ή ερευνητικά δεδομένα που λαμβάνουμε από άλλες αξιόπιστες πηγές.

Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

Όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες και ενώ διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες, θα τις προστατεύουμε με εμπορικά αποδεκτά μέσα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε απώλεια και κλοπή, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίησή τους.

Αν και θα πράξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε, σας συμβουλεύουμε ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης πληροφοριών ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων. Θα συμμορφωνόμαστε με τους νόμους που ισχύουν για τη δραστηριότητάς σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων.

Είστε υπεύθυνοι για την επιλογή κωδικού πρόσβασης και της συνολικής ισχύος ασφαλείας του, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια των δικών σας πληροφοριών εντός των ορίων των υπηρεσιών μας.

Για Πόσο Χρόνο Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα χρειαζόμαστε. Αυτή η χρονική περίοδος μπορεί να εξαρτάται από τον σκοπό που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον, θα τα διαγράψουμε ή θα τα καταστήσουμε ανώνυμα αφαιρώντας όλα τα στοιχεία που σας ταυτοποιούν.

Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τη συμμόρφωσή μας με νομική, λογιστική υποχρέωση ή υποχρέωση υποβολής εκθέσεων, ή για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή στατιστικούς σκοπούς.

Προστασία Παιδιών / Παιδική προστασία

Κανένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίας μας δεν στοχεύουν απευθείας σε παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες για παιδιά κάτω των 13 ετών.

Διεθνείς Μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, αποθηκεύονται και/ή υποβάλλονται σε επεξεργασία όπου εμείς ή οι συνεργάτες μας, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι τρίτοι πάροχοι διατηρούμε εγκαταστάσεις. Λάβετε υπόψη ότι οι τοποθεσίες στις οποίες αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε ή μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους περί προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία αρχικά παρείχατε τις πληροφορίες. Εάν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους σε άλλες χώρες:

Θα πραγματοποιήσουμε αυτές τις μεταφορές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας

Θα προστατεύσουμε τις μεταφερόμενες προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Τα Δικαιώματά σας και Έλεγχος των Προσωπικών σας Δεδομένων

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να αποκρύπτετε προσωπικές πληροφορίες από εμάς, με την κατανόηση ότι μπορεί να επηρεαστεί η εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Δεν θα κάνουμε διακρίσεις εναντίον σας για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία, κατανοείτε ότι θα τα συλλέξουμε, θα τα κρατήσουμε, θα τα χρησιμοποιήσουμε και θα τα αποκαλύψουμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε λεπτομέρειες για τυχόν προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς.

Εάν λάβουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς από τρίτο μέρος, θα τα προστατεύσουμε όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν είστε τρίτο μέρος που παρέχει προσωπικές πληροφορίες για κάποιον άλλο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου για την παροχή των προσωπικών πληροφοριών σε εμάς.

Εάν έχετε συμφωνήσει προηγουμένως να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου (direct) μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή. Θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων email που διατηρούμε ή να εξαιρεθείτε από την επικοινωνία. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβής, παλαιά, ελλιπής, άσχετη ή παραπλανητική, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διορθώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρούνται ανακριβείς, ελλιπείς, παραπλανητικές ή παλαιές.

Εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει μια σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία και δώστε μας πλήρεις λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη παραβίαση. Θα διερευνήσουμε αμέσως το παράπονό σας και θα σας απαντήσουμε εγγράφως, αναφέροντας το αποτέλεσμα της έρευνάς μας και τα βήματα που θα λάβουμε για την αντιμετώπιση της καταγγελίας σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με έναν ρυθμιστικό φορέα ή μια αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την καταγγελία σας.

Χρήση Cookies

Χρησιμοποιούμε «cookies» για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύει ο ιστότοπός μας στον υπολογιστή σας και έχει πρόσβαση κάθε φορά που τον επισκέπτεστε, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις που έχετε καθορίσει.

Όρια της Πολιτικής Απορρήτου μας

Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν διαχειρίζονται από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου και των Πολιτικών αυτών των ιστότοπων και δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη ή νομική υποχρέωση για τις αντίστοιχες δικές τους Πρακτικές και Πολιτικές Απορρήτου.

Αλλαγές στην Πολιτική μας

Κατά την κρίση μας, ενδέχεται να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας ώστε να αντικατοπτρίζει εξελίξεις στις επιχειρηματικές μας διαδικασίες, τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές ή νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές εδώ στον ίδιο σύνδεσμο μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εάν απαιτείται από το νόμο, θα λάβουμε την άδειά σας ή θα σας παρέχουμε την επιλογή να συμμετάσχετε ή να εξαιρεθείτε από, ανάλογα με την περίπτωση, οποιεσδήποτε νέες χρήσεις των προσωπικών σας στοιχείων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email: info@anmar.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ;

Επικοινωνηστε μαζι μαΣ:
info@anmar.gr
+30 210 64 65 764

espa