Υπηρεσια ΕμφανισηΣ Φιλμ (Neg. 35mm | 16mm | S16mm)

Anmar Film Lab-Εμφάνιση Φιλμ

ΥψηληΣ ποιοτηταΣ εμφανιση αρνητικου φιλμ.

Στις εγκαταστάσεις μας μπορεί κανείς να εμφανίσει έγχρωμα αρνητικά των 35mm ή φιλμ των 16mm, σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα που η An Mar υπηρετεί από το 1970. Τα εμφανιστήρια της εταιρείας Calder, με δυναμική 1200 ή 2400 ποδιών (ft) μας δίνουν τη δυνατότητα παροχής υψηλής ποιότητας εικόνας.

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ:

  • Τηλεοπτικές Διαφημίσεις
  • Ταινίες
  • Ταινίες μικρού μήκους
  • Ψηφιοποίηση